Jasper Plantinga, nieuwe aanwinst Skopos team.

Jasper Plantinga (1981) heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Hanze hogeschool in Groningen. Na zijn studie heeft hij bij diverse bedrijven ruime ervaring opgedaan als business analist en heeft hij altijd gewerkt aan verbetertrajecten binnen bedrijven.
Bij zijn laatste werkgever, een internationaal productiebedrijf, is hij gestart om het applicatiemanagement binnen het bedrijf op te zetten en optimaal in te vullen. Daarna heeft hij samen met een externe partner een proces- en informatieanalyse uitgevoerd. Hij was de projectleider binnen het bedrijf voor dit traject. Als vervolg op deze analyse is een Enterprise Architectuur ontwikkeld. Hierbij is een koers uitgestippeld om het volledige applicatielandschap te vernieuwen en hebben er meerdere softwareselecties, waaronder een ERP-selectie, plaatsgevonden.
 
Jasper wil zich nu verder ontwikkelen en zijn opgedane kennis en ervaring bij meerdere bedrijven in de praktijk brengen. Tijdens probleemanalyses weet hij snel de vinger op de zere plek te leggen. Bij het zoeken naar oplossingen gaat hij uit van een holistische benadering, waarin alle belangrijke aspecten meegewogen worden.
Jasper zorg altijd voor een modelmatige oplossing, waardoor een fundament ontstaat om toekomstige problemen ook snel op te kunnen lossen. Een goede organisatie met het juiste eigenaarschap en zorg voor een goede communicatie zijn hierbij essentiële onderdelen van de aanpak.
Met zijn Technisch bedrijfskundige en IT achtergrond begeleidt hij de klant naar de optimale bedrijfsprocessen en het best passende business software systeem. Jasper is pragmatisch, vriendelijk en houdt overzicht over het grotere geheel. Jasper is in zijn element in complexe omgevingen, zowel in bestuurlijk opzicht als in IT technisch opzicht. Hierbij verliest hij de mens niet uit het oog want “We vinden samen de beste oplossing”.