De Skopos methodiek

Pijl midden in de roos als symbool voor "Doelen halen en koers bepalen"

Doelen stellen & koers bepalen

Klikbord met vinkje als symbool voor proces- en informatieanalyse

Analyse

pictogram van computer waaruit papier komt met een vinkje als symbool voor pakketselectie

Selectie

pictogram van een papier met krabbel en een pen als symbool voor de contracteringfase binnen de Skopos methodiek

Contractering

Implementatie

Optimalisatie

Pijl midden in de roos als symbool voor "Doelen halen en koers bepalen"
Doelen stellen & koers bepalen

Een heldere visie op jouw applicatiearchitectuur is essentieel voor een goede informatievoorziening en voortdurende optimalisatie van bedrijfsprocessen. Veel organisaties kampen echter met een complexe wirwar van informatiesystemen die verdere ontwikkeling van hun softwarelandschap belemmert. Door middel van interactieve workshops met jouw directie en management helpen wij bij het ontwikkelen van een business-software strategie en IT-roadmap. Zo krijgt de informatievoorziening van jouw bedrijf de gewenste richting voor de komende jaren.

Klikbord met vinkje als symbool voor proces- en informatieanalyse
Proces en informatieanalyse

Voordat je nieuwe business-software selecteert en contracteert, is een duidelijke analyse van je processen en informatie noodzakelijk. Dit helpt verspillingen, risico’s en verbetermogelijkheden te identificeren. Samen met je kerngebruikers stellen wij een gedetailleerd document op dat zich richt op de marktonderscheidende processen. Het bevat beschrijvingen van de gewenste toekomstige situatie, informatiebehoeften, een analyse van de huidige situatie en een programma van eisen. We behandelen ook ICT-uitgangspunten, applicatiearchitectuur, IT-roadmap en de ontwikkeling van jouw ICT-team. Onze begeleiding zorgt ervoor dat je medewerkers betrokken worden bij de analyse, wat het draagvlak voor procesverbeteringen en business-software implementaties vergroot. Het resultaat is een solide basis voor een succesvolle implementatie.

Pakketselectie

Samen met jou stellen we op basis van de proces- en informatieanalyse een offerte-aanvraag en een demonstratiecase op. Daarna maken we snel een shortlist van geschikte leveranciers en pakketten. De leveranciers demonstreren hun systemen aan de hand van deze case. Vervolgens beoordelen we de leveranciers en hun informatiesystemen op belangrijke aspecten, zoals functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, technologie, continuïteit en kosten. We kijken ook naar de klik met de leverancier, implementeerbaarheid en beheerbaarheid van het pakket.

pictogram van computer waaruit papier komt met een vinkje als symbool voor pakketselectie
pictogram van een papier met krabbel en een pen als symbool voor de contracteringfase binnen de Skopos methodiek
Contractering

Het contracteren van nieuwe business-software is voor de meeste bedrijven geen alledaagse bezigheid. Met een nieuw systeem kun je immers jaren vooruit. Het is daarom belangrijk om niet commercieel in het nadeel te zijn ten opzichte van ervaren leveranciers. We streven naar een goed contract met heldere verwachtingen en evenwichtige commerciële voorwaarden. Een goed contract zorgt voor duidelijkheid over kosten, scope en verantwoordelijkheden. Het is een wederzijds commitment dat veel risico’s bij de implementatie elimineert. Bij het contracteren blijkt de toegevoegde waarde van de proces- en informatieanalyse opnieuw.

Implementatiebegeleiding

Het implementeren van nieuwe business-software vergt veel van een bedrijf. Het is kostbaar, complex, risicovol en vaak onbekend terrein. Wij begeleiden je door dit traject, zodat jij jouw doelen binnen het budget en de gestelde tijd kunt realiseren. Met een projectmanager en solution architect, soms in één persoon afhankelijk van de situatie, behoud je grip op het proces, zowel op het gebied van procesbeheersing als inhoudelijk.

Hoe goed verhoogt jouw ERP-systeem je bedrijfsrendement?
Optimalisatie

Na een intensief implementatietraject van nieuwe business-software blijkt het voor veel organisaties moeilijk om vervolgens te blijven optimaliseren. De basisimplementatie vergt veel energie en de urgentie voor verdere verbeteringen is vaak minder hoog. Dit is begrijpelijk, maar daardoor halen ze niet het maximale rendement uit hun investering. Juist met optimalisatieprojecten kan de software zich terugbetalen door procesverbetering mogelijk te maken. Wij helpen je bij het opstellen en uitvoeren van een gedegen optimalisatieplan, zodat je voortbouwt op het fundament dat tijdens de implementatie is gelegd. Zo haal je het maximale uit je investering.