Succesvol business software selecteren en implementeren met de Skopos methode.

Pressure Cooker

Zet u vraagtekens bij de staat van uw huidige ICT-landschap? De Pressure Cooker is bij uitstek een manier om tegen geringe kosten en in korte tijd de belangrijkste pijnpunten in uw processen, het ICT-landschap en organisatie bloot te leggen. Dit doen wij middels intensieve workshops en interviews met stakeholders binnen uw organisatie. De objectieve conclusies, aanbevelingen en concrete acties uit deze sessies krijgt u terug in een interactieve presentatie.

Uitwerken van een business-software strategie

Een goede visie op uw applicatie-architectuur zorgt voor een goede informatievoorziening en maakt een continue optimalisatie van bedrijfsprocessen mogelijk. In de praktijk kampen veel organisaties met een historisch gegroeide ‘spaghetti’ van informatiesystemen, die de verdere ontwikkeling van het totale softwarelandschap blokkeert. Middels interactieve workshops met directie en management helpen wij met het uitwerken van een business-software strategie en IT-roadmap, waarmee de informatievoorziening van uw bedrijf voor meerdere jaren de gewenste richting krijgt.

Proces- en informatieanalyse

Het is noodzakelijk dat u een duidelijke proces- en informatieanalyse beschikbaar heeft voordat u de fase van selectie en contractering van nieuwe business-software ingaat. Hiermee identificeert u verspillingen, risico’s en verbeterkansen. Wij stellen samen met de kerngebruikers in uw organisatie een gedetailleerd document op, dat met name ingaat op de processen waarmee uw bedrijf zich onderscheidt in de markt. Dit document omvat procesbeschrijvingen van de gewenste toekomstige situatie en informatiebehoeften, een gap/fit-analyse met de huidige situatie en een programma van eisen. Daarnaast beschrijft onze analyse de belangrijkste ICT-uitgangspunten, de applicatiearchitectuur, de IT-roadmap en niet te vergeten de ontwikkeling van uw ICT-team zelf. De proces- en informatieanalyse wordt zoveel mogelijk door uw eigen medewerkers opgesteld, onder de begeleiding van Skopos. Dit vergroot het draagvlak voor de procesverbeteringen en de ERP-implementatie. Wij ontwikkelen uw medewerkers tot procesdenkers, wat cruciaal is voor een goed ERP-project. Het resultaat: een gedegen basis voor een succesvolle implementatie.

Pakketselectie

Samen met u stellen wij op basis van de proces- & informatieanalyse een offerte-aanvraag en een demonstratiecase op. Tevens komen wij snel tot een short list van geschikte leveranciers en pakketten. De leveranciers geven hun demonstratie aan de hand van deze demonstratiecase. Vervolgens beoordelen wij de leveranciers en hun informatiesystemen op alle belangrijke aspecten: van functionaliteit tot gebruikersvriendelijkheid, op de technologie, continuïteit én de kosten. Maar ook op de “klik” met de leverancier, de implementeerbaarheid en de beheerbaarheid van het pakket.

Contractering

Het contracteren van nieuwe business-software is voor de meeste bedrijven geen dagelijkse routine. Met een nieuw systeem kunt u immers jaren vooruit. Tegenover een gelouterde leverancier trekt u hierdoor commercieel al snel aan het kortste eind. Wij streven naar een goed contract met de leverancier, waarin verwachtingen duidelijk zijn en commerciële voorwaarden in balans. Goede contractering leidt tot een helder kostenplaatje, duidelijke scope en geen gedoe over wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Een goed contract is een wederzijdse commitment en elimineert veel risico’s in de implementatie. Bij de contractering bewijst de proces- & informatieanalyse opnieuw zijn toegevoegde waarde.

Implementatiebegeleiding

Het implementeren van nieuwe business-software vraagt veel van een bedrijf. Het is kostbaar, complex, risicovol en onbekend terrein voor de meeste bedrijven. Wij gidsen u door dit traject, waardoor u uw doelen realiseert binnen budget en tijd. Met een projectmanager en solution architect (soms verenigd in één persoon, afhankelijk van uw situatie) houdt u procesmatig én inhoudelijk grip op het proces.

Optimalisatie

In de praktijk blijkt het voor veel organisaties moeilijk om te optimaliseren na een zwaar implementatietraject van nieuwe business-software. De basisimplementatie trekt een zware wissel en de urgentie van optimalisaties is veelal lager. Dit is begrijpelijk, maar hierdoor slagen zij er niet in het volledige rendement van hun investering te realiseren. Juist met de optimalisatieprojecten betaalt de software zich terug door procesverbetering te faciliteren. Wij helpen u met het opstellen – en uitvoeren – van een gedegen optimalisatieplan, waardoor u verder bouwt op het fundament dat tijdens de implementatie gelegd is. Zo haalt u het onderste uit de kan van uw ERP-investering.
 
Bent u ook toe aan nieuwe business software en ziet u hier als een berg tegen op. Ik hoop dat u dankzij deze blog overtuigt bent dat selectie en implementatie van business-software geen risico is, maar een kans.
Een kans op goed gereedschap waarmee u uw concurrentiepositie versterkt.
 

ERPZet nu de stap, pak de telefoon en bel met Gerrit Vixseboxse, directeur Skopos.
 
Lees ook de blog; “ERP-selectie zonder goed bestek gaat echt niet meer”