PLM: Technology push vs. Market pull

 

PLM: Technology push vs. Market pullIedereen reageert
enthousiast op de nieuwe
mogelijkheden van PLM.

 

Alleen Piet vraagt zich af:
“Wat moet ik hiermee?”.

 

Wie heeft er gelijk,
denkt u?

 
 
 
 
Door technologische innovatie ontstaan voortdurend nieuwe kansen. PLM-leveranciers proberen zich te onderscheiden door het accent te leggen op hun nieuwe mogelijkheden: van IoT tot AR en VR. Begrijpelijk, maar bedrijven die zich oriënteren op een PLM-oplossing lopen hierdoor het gevaar dat zij zich laten leiden door de verkeerde overwegingen.
 
Door alle nieuwe mogelijkheden met Product Lifecycle Management (PLM) software is het soms lastig de richting te bepalen die een bedrijf hierin kiest. Zeker gezien hypes rondom Internet of Things (IoT) en Virtual en Augmented Reality (VR en AR), rijst de vraag: Wat willen we nu eigenlijk?

Begin met de niet-hippe zaken

Het woord ‘gadgets’ valt misschien wat snel bij het benoemen van nieuwe mogelijkheden als IoT, VR en AR. Dat zijn ze zeker niet; voor grote groepen gebruikers is er zeker een grote toegevoegde waarde. Maar voor de meeste organisaties begint het bij meer basisfunctionaliteiten, zoals het configuratiebeheer van de ontwerpdata, variant-designs, aansturing van productie e.d.. Minder hip, maar het is wel het noodzakelijke fundament. Pas wanneer dit fundament er ligt, komen nieuwe ontwikkelingen in beeld.
 
Vanuit het perspectief van de leverancier is het logisch dat zij het accent leggen op de nieuw ontwikkelde mogelijkheden. Wie nu een seminar bezoekt en een leverancier aan het woord hoort, zal dit merken. Daarbij veronderstelt de leverancier dat het publiek al over de basisfunctionaliteiten beschikt. Dat beeld klopt vaak niet: veel bedrijven moeten juist nog starten met de basis.

Mismatch tussen PLM-leverancier en klant

Staar u dus niet blind op ‘technology push’. De afgelopen jaren zijn zeer mooie functionaliteiten ontwikkeld, maar voor klanten die nog moeten beginnen – en aan de andere kant (‘market pull’) staan – is het maar de vraag of zij deze ooit gaan gebruiken. En in welke mate. Het is jammer dat de leverancier vanuit het perspectief van de klant veel stappen overslaat. Zo ontstaat er een mismatch, waardoor zij elkaar mogelijk niet vinden.
 
De leverancier zou zich dus wat meer mogen verdiepen in de klant. De klant zelf, moet allereerst denken aan het fundament. Daarvoor zou er een logische denklijn moeten liggen. Deze loopt tussen de bedrijfsstrategie – gebaseerd op waar men nu staat en wat de doelen zijn voor de toekomst – naar de PLM-functionaliteit die het daarvoor nodig heeft. Dáár moet de interne discussie over gaan.

Bel uw stakeholders om drie uur ‘s nachts

Zorg dus voor balans tussen de strategie en het gewenste systeem. Parkeer de discussie over al die mooie nieuwe mogelijkheden. Zorg allereerst dat u de discussie over de benodigde functionaliteiten intensief hebt gevoerd, zodat iedereen er hetzelfde over denkt. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als u om drie uur ‘s nachts alle stakeholders binnen het bedrijf zou bellen met de vraag: ‘Wat dient ons PLM-fundament te zijn?’, ze allemaal meteen hetzelfde antwoord zouden moeten geven.
 
Als er verschillende verwachtingen bestaan over wat PLM moet brengen en het project niet in lijn is gebracht met de strategie van het bedrijf, kan het nooit een goed project worden. En als de basis staat, voer dan gerust (over een paar jaar) nog eens de discussie over IoT, VR en AR. Maar doe het nog niet als het PLM-fundament er nog niet ligt.
 

 

Ofwel
“Luister ook naar Piet”!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

U heeft helder wat het PLM-fundament in uw bedrijf moet zijn. Op welke manier wordt een PLM-implementatie dan het meest succesvol? Peter adviseert: “PLM-implementatie, maak er een ploegenrace van!”
 
PDM-PLM selectieMeer weten over PLM? Lees verder over de kansen die te benutten zijn met een goede PLM-visie. Of neem vandaag nog contact met ons op en stel uw vraag aan Peter Marijnen.