‘Internet of Things’ maakt het ERP overbodig?

Industry 4.0 of ‘Internet of Things’: Wat is het precies en wat kunnen we ermee? Maakt ‘Internet of Things’ ERP overbodig?

Blog van Gerrit Vixseboxse  zoals verschenen op Logistiek.nl

 

Het afgelopen jaar hebben we veel kunnen horen en lezen over Industry 4.0, ook wel ‘Internet of Things’ (IoT) genoemd. Deze laatste term dekt de lading wat beter. Industry 4.0 klinkt een beetje hyperig, terwijl IoT een breder perspectief geeft dan alleen industrie, en al een beetje uitlegt waar het inhoudelijk over gaat.

Waar gaat Industry 4.0 of IoT dan over?

Met Internet of Things zijn alle onderdelen van een fabriek draadloos aangesloten op een netwerk. Producerende machines, machine-onderdelen, geproduceerde producten, halffabrikaten communiceren met alle andere ‘dingen’ die een rol spelen in het voortbrengingsproces, onderhoudsproces of gebruiksproces. We kennen allemaal nog de zelf bestellende koelkast van Chriet Titulaer, maar er zijn al talloze actuele voorbeelden in de praktijk. Siemens gebruikt PLM-software die real time calculeert welke productiemethode het beste is. Een ander voorbeeld: bij een verandering in vraag past een fabriek zonder menselijke interventie zijn productievolume aan, of bij storingen verzint het IoT zelf een alternatieve route. De menselijke inbreng zit dan vooral nog op toezicht en ingrijpen bij calamiteiten.
 

Oftewel, alles kan met alles communiceren realtime en draadloos over allerlei relevante onderwerpen, zonder rekening te hoeven houden met organisatiegrenzen en zonder tussenkomst van mensen. En deze informatie-uitwisseling wordt in een rap tempo intelligenter.
 

Internet of Things wordt mogelijk gemaakt door draadloze communicatie, door ‘intelligent agents’ als Arduino of RFID en natuurlijk door het internet. IoT is eigenlijk een logische uitbreiding van ontwikkelingen die al jarenlang aan de gang zijn. Er vindt al langer machine-to-machine informatieuitwisseling plaats, binnen en tussen organisaties. En statistical process control of lean six sigma leunen al zwaar op ‘big data’ vanuit PLC/SCADA en vanuit de MES systemen voor productievloer automatisering.
 

internet-of-things

IoT gaat ervoor zorgen dat betrouwbare gegevens niet meer de zwakste schakel zijn in het proces van informatievoorziening en besluitvorming. Met alle denkbare product- en procesinformatie realtime beschikbaar kunt u betere beslissingen nemen: ‘knowlegde is king!’. Managers zullen echter beter moeten nadenken over welke informatie ze echt nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en om processen te optimaliseren, want de data, de techniek en de kosten van informatie zijn niet meer de belemmerende factor.

ERP: terug in je hok

Hoe je het ook wendt of keert, IoT wordt een zogenaamde ‘game changer’ en krijgt een grote invloed op uw business software applicaties. Het eerdergenoemde MES, maar ook PLM, ERP, CRM en business intelligence worden beïnvloed door deze ontwikkeling.
 

We zien al een paar jaar dat ERP vanuit meerdere domeinen ‘terug in zijn hok’ wordt gestuurd. PLM software doet dit waar het gaat om productinformatie, MES is beter dan ERP in real time informatievoorziening voor de productievloer, Business Intelligence maakt stuurinformatie beter toegankelijk en inzichtelijk en CRM biedt meer dan ERP qua functionaliteit en intuïtief gebruik voor marketing, relatiebeheer en commercie.
 

IoT zorgt ervoor dat alle gewenste (status-)informatie beschikbaar is, en steeds verder wordt aangevuld met intelligentie, zoals automatische aanvulorders of onderhoudsopdrachten. Data entry door mensen wordt minder belangrijk, het product en het proces registreren zichzelf en geven afwijkingen ten opzichte van normen of doelstellingen door. Applicatie integratie wordt dus nog belangrijker om IoT-gegevens in de business software te integreren, en het gebruik van enterprise services buses (in de toekomst network service buses) zal verder toenemen.

Voor ERP zal het moelijk worden

Het concept van Product Lifecycle Management wordt een stuk makkelijker om te realiseren door IoT, omdat de product- en procesgegevens in de gehele voortbrengingsketen en de gebruiksfase kunnen worden gemonitord. De intelligentie om de beschikbare data te combineren en te verrijken moet in de business software geïncorporeerd worden door zogenaamde lerende software. Deze software leert van fouten en afwijkingen en komt zelf met voorstellen om verbeteringen aan te brengen. Voor ERP zal het mogelijk worden om de masterdata, de parameters en basisinstellingen, een meer dynamisch karakter te geven. Een veiligheidsvoorraadniveau, bestelpunt of levertijd is geen statische waarde meer die eens per jaar door mensen wordt geëvalueerd; de informatiesystemen genereren voorstellen om deze stuurvariabelen een meer dynamisch karakter te geven. Zo komt u niet meer voor verrassingen te staan als een productgroep anders gemanaged moet worden door een toenemende of afnemende vraag uit de markt. Business software vult IoT aan, door informatie te maken van de enorme hoeveelheden data. Dit doen deze softwarepakketten door deze gegevens financieel en logistiek te verrijken, te combineren en te aggregeren. Om als ERP of PLM pakket te overleven, zullen de ontwikkelaars dus steeds meer intelligentie in de business software systemen moeten inbouwen.

Wat moet ìk met IoT?

IoT is geen internet-of-thingsvoorbij waaiende hype; het is een serieuze trend die uw markt, uw supply chain en uw organisatie aanzienlijk zullen veranderen. U zult zich hierin moeten verdiepen, of u nu wilt of niet. Bedrijven die zich hier niet op aanpassen zullen net als de dinosaurussen gaan uitsterven. Ook die hadden 65 miljoen jaar geleden een continuïteitsprobleem door snel wijzigende omstandigheden. En ook zijn zij (bijna) allemaal ‘failliet gegaan’.
 

Dus u zult zelf een visie moeten vormen op onderwerpen als Internet of Things en andere serieuze industrie trends. En aangezien business software aangeschaft wordt met een horizon van 5 à 10 jaar, is het verstandig om ook uw software leveranciers te bevragen wat hun beeld is en wat zij er concreet mee gaan doen.
 

Ondernemen gaat vaak over gisteren, vandaag en morgen. Dat is ook logisch, want daar wordt de boterham van vandaag verdiend. Maar vooral gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen is het belangrijk om toch verder vooruit te kijken. Mis de boot van IoT niet, en let goed op want deze boot gaat nu goed op stoom komen!
 

Lees verder

Heeft u vragen, suggesties of wilt u nader van gedachten wisselen? Weten wat dit voor uw organisatie betekent? ERP
Neem gerust contact met ons op.
 
Gerrit Vixseboxse, directeur Skopos