Skopos accelereert met Key User planning

In onze voorgaande blog; ”De snelle digitale transformatie van Skopos” leest u hoe wij onze bewezen werkmethode hebben opgepakt en aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Wij denken op deze manier tot eenzelfde kwaliteit blauwdruk te komen als wanneer we de sessies op locatie zouden houden.

Key User planning

Een logische vervolgvraag is dan het begeleiden van implementaties op afstand. Anders dan de gebruikelijk gemaakte projectplanning (Microsoft Projects) door een van de projectleiders, zetten wij hier een krachtig hulpmiddel in: Key User planning.

Voordelen Key User planning

Bij de start van elk project zetten we een gezamenlijk gedragen visuele planning op. Deze wordt wekelijks met het gehele projectteam gemonitord. Voor iedereen is de relatie tussen benodigde inspanning en de resterende doorlooptijd eenvoudig inzichtelijk. Hiermee is voorafgaand aan het project een reëel tijdspad op te stellen voor gestelde mijlpalen en deliverables.
 
Bijkomend voordeel is dat de kerngebruikers zich in het project zelf eigenaar voelen van de planning i.p.v. dat het een opgelegde planning van iemand van buiten is. Zo is een ieder binnen het team bewaker van zijn eigen voortgang en van de voortgang van het gehele team. Hierbij zijn de eindstreep en tussenliggende fases vaste ijkpunten in het project. Dit voorkomt het continu verschuiven, meestal vertragen, van oplevermomenten. Iets wat in menig project helaas te vaak voorkomt.

Gezamenlijk plannen en monitoren

Normaal gesproken doen we dit met behulp van brown paper en post-its. We hebben onze methodiek aangepast naar de huidige omstandigheden, zodat we Key User planning kunnen blijven toepassen. Ook op afstand. Ons draaiboek, digitaal planbord en weekplanners zijn dusdanig bijgewerkt dat we dit krachtige middel, van het gezamenlijk plannen en monitoren, ook via videoconferenties kunnen blijven gebruiken.
 
In de volgende blog “Key User planning remote in de praktijk” delen we graag onze ervaringen uit de praktijk met u.
 
ERP-systeemDirect de kansen voor uw organisatie bespreken. Bel met Ruud Haring of neem contact op via de mail