"Coproductie bij implementatie nieuwe ERP-software brengt Meilink strategisch voordeel!"

 

De vraagstelling

“Om concurrerend te blijven op de industriële verpakkingsmarkt moet Meilink flexibel en effectief kunnen sturen op de orderstroom van de vijf productielocaties’, aldus Bert Schepers, Financieel directeur Meilink Groep”. Diepgaander inzicht in de productieprocessen en het beter overdraagbaar maken van werkzaamheden binnen de groep, maken een efficiënte bedrijfsvoering in een dynamische omgeving mogelijk. Snel kunnen reageren op klantvragen is een bepalende succesfactor bij het verpakken van industriële goederen.
 
De Meilink Groep werkt voor haar ICT al jaren met maatwerkapplicaties, die per locatie op eigen wijze de bedrijfsinformatie genereren. Groei van het bedrijf en steeds kortere levertijden in de markt leiden ertoe dat de huidige systemen niet meer geheel voldoen aan de gewijzigde informatiebehoefte.

De uitdaging

De directie van Meilink Groep had de wens om het ERP selectie en implementatietraject voortvarend maar zorgvuldig uit te voeren. Bert Schepers acht een goed passend ERP-systeem een strategische succesfactor voor Meilink en zocht daarom een ervaren partner op ERP-gebied.

Als projectverantwoordelijke besloot hij het pakketselectietraject te laten begeleiden door Skopos Rendementbouwers. Als onafhankelijk adviesburo beschikt Skopos over de benodigde ervaring met de selectie van business software. De nuchtere en projectmatige werkwijze van Skopos sluit goed aan bij de cultuur van de Meilink Groep.

 

Doorbouwen of vernieuwen?

De Meilink Groep zocht een bedrijfsinformatiesysteem dat de juiste ondersteuning kon bieden aan hun verschillende varianten van klantordergestuurde productie met korte doorlooptijden. Doelstelling was de werkprocessen in al haar locaties uniform in te richten, zodat het bedrijf effectief gebruik kan maken van haar omvang en schaalvoordelen maximaal kan benutten.

Het oude softwaresysteem was in de basis een orderverwerkingssysteem, dat in de loop van de tijd per locatie naar wens was aangepast. Meilink stond voor de strategische keuze om het oude systeem om te bouwen naar een groepsbreed platform of de aanschaf van een nieuw systeem. Zij heeft gekozen voor het laatste, namelijk standaard ERP-software.

 

De oplossing

ERP selectieSamen met de Skopos adviseur hebben de keyusers een blauwdruk opgesteld, die als basis heeft gediend voor de selectie van de business software. De brede kennis en ervaring van Skopos zorgden snel voor een longlist en vervolgens een shortlist van leveranciers. Deze leveranciers hebben vervolgens de mogelijkheden van hun systemen getoond op basis van de opgestelde democase. Door het gebruik van een democase op maat, gebaseerd op een ‘Dag in het leven van Meilink’, konden de medewerkers al snel de voor – en nadelen van de systemen beoordelen.

Na de workshops hebben de betrokken medewerkers gezamenlijk gekozen voor een standaardoplossing van ISAH business software. Het nieuwe systeem biedt Meilink een goede basisoplossing en maakt gerichte doorontwikkeling mogelijk. Meilink zet daarbij haar eigen IT-ontwikkelaars in voor het technisch applicatiebeheer én om de productconfigurator  in te richten.

 

De voordelen van ERP voor Meilink

Met de nieuwe business software realiseert Meilink de gewenste uniformiteit in informatie en overdraagbaarheid van gegevens tussen de locaties, terwijl er ook ruimte blijft voor locatiespecifieke inrichting.

 

De rol van Skopos – van blauwdruk via ERP selectie naar implementatie

Bert Schepers: “Skopos heeft een prima rol gespeeld in de pakketselectie. Naast een pragmatische nuchtere aanpak gericht op de essentie, is het vooral ook waardevol dat verschillende Skopos-adviseurs met hun eigen specialisme op het juiste moment worden ‘ingevlogen’.
De ervaring van Skopos met het selecteren van de juiste softwareleverancier leidde tot een goed verlopen selectietraject. De samenwerking is zodanig bevallen dat Skopos nu ondersteunt bij de ERP-implementatie en meehelpt bij het behalen van de beoogde resultaten. ”Implementatietrajecten verlopen nooit in een rechte lijn richting finish, want het moet naast het normale werk gebeuren. Om de juiste keuzes te maken en de snelheid er  in te houden wordt waar nodig de vinger op de zere plek gelegd en meegedacht in oplossingen”.

De Meilink Groep  

Optimale bescherming van uw waardevolle producten. Meilink gaat hiervoor verder dan het ontwerpen en produceren van uitgekiende industriële verpakkingen. We zijn uw partner voor elk vraagstuk, van verpakkingsontwerp tot en met de verpakking, van warehousing tot en met transport. Securing value noemen we dat.

De Meilink Groep bestaat uit:

  • Nederlandse productiebedrijven voor verpakken en verpakkingen
  • Zeevrachtbemiddeling Varekamp Project Services (Rotterdam)
  • Handel in verpakkingshulpmaterialen: Meilink Packaging Supplies (Borculo),
  • Luchtvrachtbemiddeling: Rotra – Meilink Air (Schiphol),
  • Buitenlandse joint-ventures:
    Duitsland: Deufol-Meilink Gmbh (handel/productie in kartonverpakkingen);
    China: Deufol-Meilink Yantai Pte Ltd (verpakken/verpakkingen).

 

Is dit ook uw uitdaging? Praat vrijblijvend over de kansen binnen uw organisatie.
NERPeem contact op met Gerrit Vixseboxse.
 
linkedin-logo Gerrit Vixseboxse ERP selectie
 
Nog meer klantverhalen lezen?