"Automatisering supply chain biedt rendementsverbetering aan Siers en hun klanten."

 

Op slimme wijze gebruik maken van de beschikbare technologie.

Het bedrijf

De Siers Groep Oldenzaal B.V. is al ruim 50 jaar een begrip binnen de kabel- en leidingbranche in Nederland. Siers is een familiebedrijf dat staat voor kwaliteit met een goede naam en reputatie bij de opdrachtgevers. De Siers Groep Oldenzaal B.V. bestaat uit Siers Leiding- en Montageprojecten, Siers Infraconsult, Siers Telecom, BOPA (bliksembeveiliging) en Siers Installatietechniek. De verschillende in de Siers Groep ondergebrachte bedrijven sluiten naadloos bij elkaar aan en sterken de bedrijfsgeest van ‘saamhorigheid’.  “Hard werken, niet zeuren” is het motto binnen de Siers Groep. Deze sfeer, gecombineerd met een groot sociaal gevoel en maatschappelijke betrokkenheid, bepaalt de cultuur binnen het bedrijf. De Siers Groep Oldenzaal B.V. is uitgegroeid tot een professionele en vooruitstrevende organisatie. Het bedrijf voert een zeer breed scala aan projecten uit, van klein tot groot en zeer variërend in complexiteit. Siers is zelfstandig in staat om een compleet pakket te bieden aan haar opdrachtgevers; vanaf de aanvraag van de klant tot en met de levering, nazorg en garantie.

De uitdaging

technologieNadat de voorgaande jaren het ERP-systeem volledig vernieuwd was en de interne processen geoptimaliseerd waren, had Siers de wens om de processen in de keten te optimaliseren. Volgens Mike de Leeuw, lid van het directieteam van de Siers Groep Oldenzaal B.V., was nu de tijd rijp om de kwaliteit en efficiency van het combi-aansluitproces in de keten van opdrachtgever t/m uitvoering te verbeteren. Dit combi-aansluitproces omvat alle werkzaamheden om huishoudens aan te sluiten op het hoofdnet van elektra, gas en water.
 
De belangrijkste verbeterpunten waren:

  • Versnellen van het aansluitproces en daarmee kortere doorlooptijden realiseren voor de klant en opdrachtgever.
  • Verbeteren van de dienstverlening door verdere beperking van de fouten in het proces.
  • Verbeteren van de efficiency in de supply chain.

 
Vanuit het innovatieve karakter van het bedrijf heeft Mike de Leeuw gevraagd om op slimme wijze gebruik te maken van de beschikbare technologie. Het bedrijf was al gestart met een pilot om het aansluitproces te digitaliseren. Hierop kon door Skopos worden aangehaakt.

De oplossingen 

Senior Adviseur Henk Dijksterhuis heeft de uitdaging aangenomen om het combi- aansluitproces te verbeteren door:
 
technologieVerbeteren van de efficiency door te focussen op de activiteiten die toegevoegde waarde hebben en het verwijderen van verspillende processtappen. Via de Lean methodiek zijn de waarde toegevoegde processtappen en de verspillingen in kaart gebracht en vervolgens is samen met de medewerkers de efficiency van het proces verbeterd.
 
Automatisering in het primaire proces te brengen. Door het koppelen van het monteurssysteem (Go Map Forms) met de backofficesystemen worden mutaties en tekeningen direct gecontroleerd en verwerkt. Herhalingswerkzaamheden en fouten worden op deze wijze tot het minimum beperkt.
 
Het vereenvoudigen van het werkproces door uniformering en het visueel maken van de werkopdrachten. Voor alle aansluitingen hetzelfde proces en een uniforme werkwijze.
 
Innovatiegericht werken: doorontwikkeling in ketensamenwerking. Siers maakt deel uit van het Digitaal Samenwerking Platform (DSP).

 

Wat heeft het project Siers opgeleverd?

De dienstverlening aan de klant is verbeterd doordat de tijd tussen aanvraag en aansluiting flink is gedaald. Siers heeft aanzienlijk kunnen besparen op de doorlooptijd en kosten van het aansluitproces.technologie
 
Automatisering van het primaire proces zorgt dat herhalingswerkzaamheden en fouten tot het minimum worden beperkt.
 
Monteurs werken nu in vaste patronen en kunnen daardoor sneller hun aansluitingen realiseren.
 
Siers neemt deel aan het Digitaal Samenwerking Platform (DSP). Samen met net beherende partijen en een collega bedrijf ontwikkelt Siers dé standaard berichtenstructuur voor Nederland op het gebied van combi-aansluitingen.

 

De rol van Skopos

Nadat Skopos gedurende de voorgaande periode Siers geholpen had bij het kiezen en implementeren van een nieuw ERP-systeem, zag Skopos verbetermogelijkheden in het ketenproces voor combi-huisaansluiting. De reeds gestarte pilot ‘digitalisering aansluitleidingen’ heeft hierdoor een vervolg gekregen, waarbij het proces sterk is geüniformeerd en verbeterd. De werkwijze is verder uitgewerkt door het proces visueel beschikbaar te maken en de workflow geheel te digitaliseren. Hierdoor zijn alle handmatige stappen geëlimineerd.
 
De innovatieve maar ook degelijke werkwijze van de Skopos adviseur heeft Siers in beeld gebracht bij de netwerkinfrastructuur bedrijven als dé partner voor doorontwikkeling. Samenwerking in het project DSP moet leiden tot dé Nederlandse standaard voor digitale dienstverlening combi-aansluitproces huishoudens. Aanvragen voor aansluitingen kunnen nu door de klant digitaal worden aangevraagd en direct worden geplot in de werkplanning van Siers. De benodigde tekeningen, certificaten en opdracht kunnen digitaal door de werkvoorbereiding worden samengevoegd tot een werkdossier, waarmee de monteur aan de slag kan. Mutaties in het ‘Go Map Forms’, het systeem voor de monteur op zijn tablet, worden direct in het bronsysteem opgeslagen. De verplichte registraties van de nieuwe leidingen (Klic) worden rechtstreeks in de systemen ingelezen (o.a. GIS). Het aantal handelingen wordt hierdoor beperkt en de mogelijkheid om fouten te maken is sterk verminderd.
 

Herkenbaar? Even vrijblijvend klankborden over de kansen binnen uw organisatie.
NERPeem contact op met Gerrit Vixseboxse.

linkedin-logo Gerrit Vixseboxse ERP selectie

Nog meer klantverhalen lezen?