Klantervaringen

PLM, industrie

Klaar voor selectie PLM-systeem

We hebben een groot staalbedrijf begeleid bij het opstellen van een Programma van eisen voor de Engineering processen. Daarnaast hebben we een Roadmap voor de PLM processen uitgewerkt in de tijd. Het bedrijf was nu klaar voor het starten van een selectie van een PLM-systeem. Tevens had het bedrijf nu een gedefinieerde Roadmap voor de komende jaren.

PLM, klantervaring

PvE voor Engineering-, Growing BOM- en NPI processen

High Tech Electronics, toeleverancier voor OEM bedrijven, heeft samen met Skopos een Programma van eisen opgesteld voor de Engineering processen, zoals ECO/ECR, Growing BOM proces en NPI (New Product Introductions) processen. Het bedrijf was klaar om alle bestaande business software systemen optimaal op de nieuwe ERP-implementatie aan te sluiten. Waarna zij een selectie van een PLM-systeem konden uitvoeren.

Gespecialiseerd Engineering-, Installatie- en Onderhoudsbedrijf voor afvalverwerkingssystemen

Vault Pro, geïntegreerd met Inventor (CAD) en Tekla zijn aan elkaar gekoppeld ter ondersteuning van het gehele Engineering proces. Vervolgens zijn deze systemen geïntegreerd met ERP om het gehele proces van Engineering, Productie, Installatie en Service optimaal te laten verlopen. Hiermee is het artikelbeheer, versiebeheer en configuratiemanagement volledig op elkaar aangesloten en onder controle.

PLM klantervaring

High precision build to print manufacturer

Voor dit bedrijf hebben wij onderzoek gedaan naar de gewenste werkwijze en detail-inrichting van PDM en ERP. Samen met de gewenste interface tussen PDM en ERP. De resultaten uit dit onderzoek zijn met betrokken afdelingen besproken. Voor de overeengekomen werkwijze en inrichting is een bijbehorende training gemaakt en gegeven.
Dit heeft geleid tot de beoogde werkwijze PDM/ERP, beschikbaar trainingsmateriaal en opgeleid personeel.

Engineer to Order System Supplier

Wij hebben onze bijdrage geleverd als Programmamanager van het PLM-programma. Hiermee zet het bedrijf haar vele (productdata) legacy-systemen over naar een moderne PLM-oplossing. Het betreft legacy-systemen over de gehele productlevenscyclus; requirements, designs, production-information, testdocuments, manuals, service-information etc.
Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een Programma-organisatie, het vastleggen van aangepaste werkwijzen en een PLM-systeem implementatie.

SMART Industry collaboration – E-PLM 2.0

Bij SMART Industry E-PLM 2.0 zijn 24 bedrijven aangesloten in regio Oost. Wij doen onderzoek naar PLM Awareness bij het topmanagement van deze 24 bedrijven.
Het resultaat is een nulmeting van de huidige PLM Awareness bij het topmanagement. Daarna verhogen we, middels workshops en opdrachten, de PLM Awareness.