Onze Skopos aanpak ERP

De Skopos methodiek

De Skopos aanpak ERP

Voor Skopos is de selectie van ERP-software geen risico, maar een kans. Een kans op goed gereedschap waarmee u uw concurrentiepositie versterkt. Aan ons heeft u een partner die, dankzij meer dan twintig jaar ervaring, alle risico’s kent en u ondersteunt in het omzeilen en beheersen van deze risico’s. Waar u zich ook bevindt in de levenscyclus van uw business-software. In elke fase kunt u ons inschakelen. Dit doen wij middels onze Skopos aanpak ERP: van de ICT-pressure cooker, procesanalyse, informatieanalyse en applicatie-architectuur tot de selectie, contractering, implementatie en uiteindelijke optimalisatie. Ook als uw behoefte breder ligt dan ERP. U kunt bij ons terecht voor uw vragen over alle soorten business-software die uw gereedschapskist compleet maken: ondermeer CRM, Productconfiguratie, PLM en MES. Daarnaast helpen wij u met alle competenties die uw medewerkers nodig hebben om met deze software te werken.

Waarmee onderscheiden wij ons nog meer?

Onze mensen. Stuk voor stuk ervaren adviseurs, met een achtergrond in de sector waarin zij actief zijn. Zij herkennen bij uitstek de processen in de industrie, of bijvoorbeeld de kenmerkende dynamiek binnen familiebedrijven. Even gemakkelijk kunnen zij uit de voeten in corporate omgevingen met meerdere internationale vestigingen. Wij streven voortdurend naar open communicatie binnen onze projecten, wat leidt tot een duidelijke en prettige samenwerking. En in tegenstelling tot wat in onze markt gebruikelijk is bij ERP-adviseurs, geloven wij in het vroegtijdig opbouwen van een relatie tussen onze klant en de softwareleveranciers. Wij ervaren dat goede samenwerking in de driehoek klant-leverancier-adviseur leidt tot het beste projectresultaat.

Ons dienstenpakket

Onze mensen, onze ervaring en onze Skopos aanpak ERP komen alle drie samen in het dienstenpakket van Skopos.

Skopos aanpak ERP

 

Pressure Cooker

Zet u vraagtekens bij de staat van uw huidige ICT-landschap? De Pressure Cooker is bij uitstek een manier om tegen geringe kosten en in korte tijd de belangrijkste pijnpunten in uw processen, het ICT-landschap en organisatie bloot te leggen. Dit doen wij middels intensieve workshops en interviews met stakeholders binnen uw organisatie. De objectieve conclusies, aanbevelingen en concrete acties uit deze sessies krijgt u terug in een interactieve presentatie.

Uitwerken van een business-software strategie

Een goede visie op uw applicatie-architectuur zorgt voor een goede informatievoorziening en maakt een continue optimalisatie van bedrijfsprocessen mogelijk. In de praktijk kampen veel organisaties met een historisch gegroeide ‘spaghetti’ van informatiesystemen, die de verdere ontwikkeling van het totale softwarelandschap blokkeert. Middels interactieve workshops met directie en management helpen wij met het uitwerken van een business-software strategie en IT-roadmap, waarmee de informatievoorziening van uw bedrijf voor meerdere jaren de gewenste richting krijgt.

Proces- en informatieanalyse

Het is noodzakelijk dat u een duidelijke proces- en informatieanalyse beschikbaar heeft voordat u de fase van selectie en contractering van nieuwe business-software ingaat. Hiermee identificeert u verspillingen, risico’s en verbeterkansen. Wij stellen samen met de kerngebruikers in uw organisatie een gedetailleerd document op, dat met name ingaat op de processen waarmee uw bedrijf zich onderscheidt in de markt. Dit document omvat procesbeschrijvingen van de gewenste toekomstige situatie en informatiebehoeften, een gap/fit-analyse met de huidige situatie en een programma van eisen. Daarnaast beschrijft onze analyse de belangrijkste ICT-uitgangspunten, de applicatiearchitectuur, de IT-roadmap en niet te vergeten de ontwikkeling van uw ICT-team zelf. De proces- en informatieanalyse wordt zoveel mogelijk door uw eigen medewerkers opgesteld, onder de begeleiding van Skopos. Dit vergroot het draagvlak voor de procesverbeteringen en de ERP-implementatie. Wij ontwikkelen uw medewerkers tot procesdenkers, wat cruciaal is voor een goed ERP-project. Het resultaat: een gedegen basis voor een succesvolle implementatie.

Pakketselectie

Samen met u stellen wij op basis van de proces- & informatieanalyse een offerte-aanvraag en een demonstratiecase op. Tevens komen wij snel tot een short list van geschikte leveranciers en pakketten. De leveranciers geven hun demonstratie aan de hand van deze demonstratiecase. Vervolgens beoordelen wij de leveranciers en hun informatiesystemen op alle belangrijke aspecten: van functionaliteit tot gebruikersvriendelijkheid, op de technologie, continuïteit én de kosten. Maar ook op de “klik” met de leverancier, de implementeerbaarheid en de beheerbaarheid van het pakket.

Contractering

Het contracteren van nieuwe business-software is voor de meeste bedrijven geen dagelijkse routine. Met een nieuw systeem kunt u immers jaren vooruit. Tegenover een gelouterde leverancier trekt u hierdoor commercieel al snel aan het kortste eind. Wij streven naar een goed contract met de leverancier, waarin verwachtingen duidelijk zijn en commerciële voorwaarden in balans. Goede contractering leidt tot een helder kostenplaatje, duidelijke scope en geen gedoe over wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Een goed contract is een wederzijdse commitment en elimineert veel risico’s in de implementatie. Bij de contractering bewijst de proces- & informatieanalyse opnieuw zijn toegevoegde waarde.

Implementatiebegeleiding

Het implementeren van nieuwe business-software vraagt veel van een bedrijf. Het is kostbaar, complex, risicovol en onbekend terrein voor de meeste bedrijven. Wij gidsen u door dit traject, waardoor u uw doelen realiseert binnen budget en tijd. Met een projectmanager en solution architect (soms verenigd in één persoon, afhankelijk van uw situatie) houdt u procesmatig én inhoudelijk grip op het proces.

Optimalisatie

In de praktijk blijkt het voor veel organisaties moeilijk om te optimaliseren na een zwaar implementatietraject van nieuwe business-software. De basisimplementatie trekt een zware wissel en de urgentie van optimalisaties is veelal lager. Dit is begrijpelijk, maar hierdoor slagen zij er niet in het volledige rendement van hun investering te realiseren. Juist met de optimalisatieprojecten betaalt de software zich terug door procesverbetering te faciliteren. Wij helpen u met het opstellen – en uitvoeren – van een gedegen optimalisatieplan, waardoor u verder bouwt op het fundament dat tijdens de implementatie gelegd is. Zo haalt u het onderste uit de kan van uw ERP-investering.

Meer weten?

Lees ook het klantverhaal van SRG International waarin John van Ravenstein, directeur logistiek, warehousing, VAL-activities en (transport)planning, vertelt hoe Skopos hen succesvol heeft begeleid naar hun nieuwe informatiesysteem. Waarbij hij heel mooi de verschillende onderdelen van de werkmethode benoemt.

Als onze Skopos aanpak ERP bij u past, neem dan contact met ons op. Of stel direct uw vraag aan Gerrit Vixseboxse of Ruud Haring.

Contactgegevens

Skopos Rendementbouwers
Beukweg 73
7556 DD Hengelo
T (085) 7731 831
E info@skopos.nl