Industrie

Internet of Things (IoT) en de Industrie

Onbetwist het meest besproken in de industrie is het thema IoT of ook wel Industrie 4.0 genoemd. Internet of Things is zeker meer dan een hype en biedt bedrijven nieuwe kansen. Als u deze kansen wilt pakken dan is het een voorwaarde dat uw business software up-to-date is en dat de verschillende informatie systemen goed met elkaar kunnen communiceren. Omdat het om meerdere informatie systemen gaat die optimaal moeten samenwerken, is het verstandig om vanuit een applicatie architectuur te gaan werken. Skopos is, als dé specialist op het gebied van business software, uw ideale partner om de mogelijkheden die Internet of Things u biedt op een gestructureerde en veilige wijze te ontginnen.

Wat is Internet of Things?

In de hedendaagse maatschappij is het een trend dat alle apparaten met elkaar in contact komen te staan. Variërend van het Smart City concept op macro schaal tot aan het verbinden van diverse apparaten bij uw thuis. De slimme thermostaat die u op afstand kan bedienen, een mobiele telefoon die u als afstandsbediening kan gebruiken voor uw televisie en audio apparatuur en lampen die afhankelijk van het tijdstip op de dag voor de juiste sfeerverlichting zorgen zijn alledaagse voorbeelden geworden.

In de nieuwe industrie zijn het de onderdelen van een fabriek die draadloos aangesloten worden op een netwerk en zo met elkaar kunnen gaan communiceren. De eerste stap is dat machines met elkaar gaan communiceren hoeveel ze maken, wat de status van de productieorders zijn en welke onderdelen er gaan slijten. De volgende stap is dat de producten gaan communiceren met het systeem: via sensoren geven ze door waar ze zijn en of ze in goede staat verkeren. Het wordt nog mooier als door machines in het veld aan de service organisatie verteld wordt wanneer de volgende service beurt plaats moet vinden, zodat storingen bij klanten voorkomen kunnen worden en de dienstverlening aan klanten optimaal kan worden.

Welke kansen biedt Internet of Things uw bedrijf?

In het ideaalplaatje werkt de fabriek van de toekomst een stuk autonomer dan de huidige bedrijven. Bij een verandering in vraag past de fabriek zijn productie aan en bij een storing verzint het systeem een alternatieve route. Pas als echt alles in de soep loopt, trekt het netwerk aan de bel. Die autonomie heeft als bijkomend voordeel dat maatwerk en kleine series veel makkelijker en goedkoper realiseerbaar zijn, aangezien de machines zichzelf kunnen instellen.

Dit ideaal ligt voor de meeste bedrijven nog ver weg, maar er liggen wel degelijk kansen voor u op de kortere termijn. Voor de meeste bedrijven in Nederland geldt dat met ERP-software de administratieve kernprocessen redelijk tot goed ondersteund worden. Maar, hoe vreemd het misschien ook mag klinken, de meeste productiebedrijven hebben de echte productieprocessen nog niet geoptimaliseerd. Internet of Things is geen hype, maar biedt u de kans om vandaag nog te starten met de optimalisatie van uw productieprocessen.

Machines integreren met bedrijfsnetwerk

Er liggen nu kansen voor u om uw machines te gaan integreren met uw bedIoT, applicatie architectuurrijfsnetwerk. Door een productievisie te ontwikkelen en in het verlengde hiervan Manafucturing Execution Software (MES-software) te implementeren bent u als productiebedrijf in staat om de productieprocessen vergaand te optimaliseren. Door mogelijkheden van real time informatieverwerking van al u productie data, kunt u de focus gaan verleggen van operationele issues naar structurele verbeteringen, kosten- en doorlooptijdsreductie en verhoging van kwaliteit en flexibiliteit.

Engineering proces

Een ander vaak onderbelicht proces is het Engineering proces. Nederlandse bedrijven onderscheiden zich in de markt juist door continue innovatie. Engineers zitten bijna letterlijk op een eiland. Zij worden vanuit informatiesystemen minimaal ondersteund en zijn nauwelijks geïntegreerd met de rest van het bedrijf. Resultaat; er wordt suboptimaal gewerkt. Product Lifecycle Systemen (PLM) bieden de mogelijkheden voor optimale ondersteuning van het engineeringsproces. Met een optimaal engineeringsproces zorgt u voor een stijgende productiviteit en dalende rework, materiaal- en afvalkosten. Om van het spreekwoordelijke eiland af te komen moet Engineering een volwaardig onderdeel zijn van het integrale bedrijfsnetwerk. Daarmee is de Deming Cycle (Plan – Do – Check – Act) compleet. Voor continue innovatie is het niet alleen belangrijk dat er goede producten ontworpen worden en optimale productieprocessen met bijbehorende testplannen gecreëerd worden, maar het is minstens zo belangrijk dat praktijk ervaringen vanaf de productievloer weer terug komen bij R&D. Alleen zo is continue innovatie mogelijk.

IoT en uw klant

IoT biedt u niet alleen de mogelijkheden om binnen uw bedrijf te optimaliseren. Juist door de technologie van IoT toe te gaan passen kunnen de bedrijfsprocessen verlengd worden buiten uw bedrijfspoort. Produceert u apparaten of machines en verleent u service aan uw klanten?  IoT biedt de mogelijkheid de geleverde machines uit te lezen zodat u preventieve service aan uw klanten kan leveren voordat ze zelf door hinderlijke storingen ondervinden dat dit hoog nodig is.

Wat zijn de randvoorwaarden om Internet of Things voor u succesvol te maken?

IoT biedt mooie perspectieven. Perspectieven waar u zelf op de korte termijn mee aan de slag kan gaan. Echter, ook hier geldt het oude credo “eerst denken en dan doen”. Een succesvolle toepassing van IoT-mogelijkheden begint met een duidelijke visie. Wat wilt u bereiken? Wat maakt uw bedrijf uniek? Welke zijn uw kritische processen en hoe onderscheidt u zich in uw markt?

Vanuit deze visie destilleert u uw doelstellingen en werkt u een roadmap uit. Een belangrijk onderdeel van deze roadmap is de informatievoorziening. Uw machines, apparaten en systemen gaan niet vanzelf op een optimale wijze met elkaar communiceren en samenwerken. Hiervoor zijn goede informatiesystemen noodzakelijk die optimaal op elkaar aansluiten. Om dit te bereiken is het belangrijk om zo snel mogelijk een bijbehorende applicatie architectuur te ontwerpen.  Daarna kunt u stapsgewijs gaan implementeren om de vruchten van IoT daadwerkelijk te kunnen plukken.

Wat heeft Skopos u te bieden?

Skopos is sinds 1998 de expert op het gebied van business software voor productiebedrijven. Onze medewerkers hebben allemaal met de voeten in de klei gestaan. Samen met u gaan wij aan de slag om op basis van uw business visie een realistische roadmap uit te werken. Gezamenlijk werken we een compleet programma uit. Voor de realisatie begeleiden wij u bij de implementatie van de plannen. Wij geven niet alleen een goed advies, maar gaan samen met u op pad om het hoogst haalbare rendement te verkrijgen.

Interesse?

Als ons verhaal bij u past, neem dan contact met ons op. Direct met een expert in gesprek? Bel met Gerrit Vixseboxse of Ruud Haring.

Lees verder: ‘Internet of Things’ maakt het ERP overbodig?