Relaties Skopos kiezen goed doel

Skopos Rendementbouwers bestaat 20 jaar en dat hebben we op verschillende momenten gevierd. Ter afsluiting van ons 20-jarig jubileum vragen we u – als relatie van Skopos – mee te beslissen over het goede doel dat wij dit jubileumjaar willen steunen. Wanneer u verder scrollt vindt u een overzicht van 20 – door ons geselecteerde – goede doelen. Welk goede doel heeft naar uw mening onze steun het meest nodig? U kunt hier uw stem uitbrengen!
Half december maken wij bekend welke organisatie de meeste stemmen heeft ontvangen.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor alle dieren. De Dierenbescherming beschermt dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving. Het doel van de organisatie is een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven.

Voedselbank

Armoede in Nederland neemt jaarlijks toe. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 169 voedselbanken in Nederland steunen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Ze zorgen er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, werkt Voedselbanken Nederland ook samen met professionele hulpverleners, die klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Stichting ALS Nederland

Samen zetten wij ons in tégen ALS en vóór de patiënten.
Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

* Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige behandeling van ALS.
* Bieden van een communicatie platform voor ALS patiënten, naasten, nabestaanden en omgeving (lotgenoten contact).
* Verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor ALS patiënten.
* Het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbaar geld voor wetenschappelijk onderzoek.

Nederlandse brandwonden stichting

Het bevorderen van
1) een optimale behandeling van patiënten met ernstige verbrandingen;
2) preventie van brand en brandwonden;
3) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; Organisatie van preventiecampagnes; Deskundigheidsbevordering van professionals in de (brandwonden)zorg; Deskundigheidsbevordering van leken ten aanzien van directe eerste hulp; Bevorderen van psychosociale nazorg.

CliniClowns

Op een oprechte, creatieve, professionele manier maken wij verbinding en zet CliniClowns zich ten volle in voor iedereen die ons nodig heeft: CliniClowns wil zoveel mogelijk kwetsbare mensen een waardevol geluksmoment bezorgen.

De Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten. Bij de Zonnebloem zeggen we niet voor niets: ‘Er kan zoveel meer dan je denkt’.

Onze drie kernactiviteiten zijn bezoek aan huis, dagjes uit (bijvoorbeeld een ballonvaart in onze aangepaste luchtballon, de festivalsfeer opsnuiven bij Pinkpop, of een leuke excursie naar een dierentuin of attractiepark) en aangepaste vaar-, bus- en vliegvakanties in binnen- en buitenland.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland richt zich op de bescherming van vluchtelingen door het bevorderen van: – Juridische veiligheid door non-refoulement, erkenning en verlening van vluchtelingenstatus en het bieden van rechten; – Maatschappelijke veiligheid door een welkome samenleving waar vluchtelingen in alle veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen; – Internationale solidariteit met landen die zwaardere lasten dragen en met de vluchtelingen die in deze landen vaak zonder perspectief verblijven.

Ronald McDonald Kinderfonds

Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt zijn. En als het een handicap heeft, wil je dat het zoveel mogelijk dezelfde dingen kan doen als zijn of haar leeftijdgenootjes. Al ruim dertig jaar helpt het Ronald McDonald Kinderfonds zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.

Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. De hulp aan en positie van slachtoffers moet worden verbeterd en doorontwikkeld. Wij investeren alleen daar waar wij echt een verschil kunnen maken.

Phéron

Phéron helpt ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen rond het verlies én afscheid van hun baby.
Phéron biedt hulp, troost en steun door:

♥ Het aanbieden van hulp en informatie voor lotgenoten en zorgprofessionals.
♥ Het aanreiken van handvatten en het bieden van (hulp)middelen die ondersteuning geven na het verlies van een baby
♥ De Phéron Memory Box die ouders onder begeleiding van zorgprofessionals in ziekenhuizen ontvangen. De box helpt ouders en naasten bij het maken en creëren van tastbare herinneringen met hun baby.
♥ Informatiebijeenkomsten voor lotgenoten, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.
♥ Inspirerende middagen voor lotgenoten waar gedachten en gevoelens gedeeld kunnen worden

Liedjesfabriek

Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich even beter. Met onze mobiele studio zoeken we kinderen op, zelfs aan hun bed. Samen schrijven we een lied en nemen dit op. Wij maken er daarna ook nog een videoclip bij. Kinderen staan bij ons op een positieve manier in het middelpunt en krijgen een podium om hun verhaal te vertellen. Wij zorgen voor een paar uur plezierige afleiding én een tastbare herinnering waar ze apetrots op zijn.

Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind

Ons ideaal is een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen, leren, sporten, wonen en werken. In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. NSGK steunt organisaties die helpen deze drempels weg te nemen.

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van kwetsbare ouderen. Daarbij staat de bestrijding van eenzaamheid centraal. Met onze diensten en activiteiten willen wij sociale contacten bevorderen en zorgen dat ouderen langer zelfstandig blijven. Zo proberen we te zorgen voor een gelukkigere oude dag voor vele ouderen.

Natuur & Milieu

Wij willen een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen blijven reizen en energie gebruiken, maar dan schoon en hernieuwbaar. Zodat we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten. En zodat we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen.

Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

HandicapNL

In Nederland wonen ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, fysieke of meervoudige beperking. En dit aantal blijft groeien. Hoe divers de beperkingen ook zijn, de problemen die deze mensen ervaren, vertonen veel overeenkomsten. Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid van zorginstanties en ingewikkelde regelgeving zijn voorbeelden hiervan. HandicapNL gelooft dat dat beter kan én moet.

Kinderhulp

Kinderhulp zorgt er voor dat kinderen en jongeren in armoede (tot 21 jaar) er ook gewoon bij kunnen horen.

Kinderhulp vindt dat in Nederland armoede geen reden mag zijn dat kinderen worden buitengesloten. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen we door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen.

Villa Pardoes

Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.

Het Danspaleis

Muziek is een universele katalysator voor contact. Muziek heeft de kracht om verhalen van toen op te roepen, en biedt houvast in het nu. Het breekt dwars door generaties, culturele achtergronden, rangen en standen of seksuele en politieke voorkeuren heen. Vanuit het inzicht dat muziek een magisch middel is om verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen en ouderen in beweging te zetten, is de Danspaleisformule ontwikkeld, een dansfeest voor ouderen waar jong en oud elkaar ontmoeten. Dansen verbindt, want dansen doe je samen!