Nicole Jansen-Schepers

marketing en communicatie

"Business software systemen die werken voor jou"

Nicole Jansen is sinds maart 2013 werkzaam binnen Skopos. Zij heeft 23 jaar in het Medisch Spectrum Twente gewerkt. Hier heeft zij verschillende functies bekleed: gespecialiseerd verpleegkundige, voorzitter Ondernemingsraad, adviseur en ambtelijk secretaris van de Verpleegkundige Adviesraad en leidinggevende.

Na haar studie bedrijfskunde heeft zij ervaring opgedaan in een meer bedrijfsmatige omgeving namelijk als leidinggevende binnen de ICT afdeling van het MST.

Als initiatiefnemer van Present Oldenzaal heeft zij ontdekt hoe mooi het is om mensen mee te nemen, te laten ervaren dat jouw dienstverlening waarde toevoegt. Deze ervaring kan zij goed gebruiken als marketing medewerker bij Skopos. Op een creatieve wijze laten zien waar Skopos waarde toevoegt voor de klant.

Daarnaast communiceert zij makkelijk met mensen in alle lagen binnen een organisatie en kan daarin een verbindende factor zijn.