Jan-Willem Ruessink

senior adviseur

"succesvol business software implementeren vormt basis voor resultaatverbetering"

Met een stevige bedrijfseconomische achtergrond heeft Jan-Willem de afgelopen 30 jaar diverse functies vervuld in de driehoek Finance, ICT en HR.  Software implementaties, verandertrajecten en projectmanagement op verschillende organisatieniveaus stonden daarin centraal.

Vanuit deze brede expertise en ervaring weet hij hoe lastig een ERP-software implementatie en selectie traject kan zijn. De verandertrajecten vragen een maximale inzet en flexibiliteit van medewerkers. Als team moeten zij optimaal samenwerken om een ERP-software implementatie en selectie traject te laten slagen. Jan-Willem is in staat om het team met goed gevolg door deze trajecten te leiden en een project met succes af te ronden. Betrokkenheid en loyaliteit zijn hierbij speerpunten.

Hij heeft een brede proceskennis en ziet gauw de grote lijnen, waarbij hij zich snel kan inleven in de werkzaamheden van klanten en haar medewerkers. Hij heeft een kritische grondhouding met oog voor pragmatische oplossingen.

Jan-Willem zet zich maximaal in om met de klant succesvol samen te werken aan rendement.