Gerrit Vixseboxse

Directeur

"Goede ERP selectie leidt tot maximaal rendement"

Gerrit Vixseboxse is na zijn studie technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven actief geweest in de foodsector en de semiconductor industrie, in meerdere ERP- en logistieke functies.

Gerrit is de directeur van Skopos, maar voert ook zelf (graag) adviesopdrachten uit. Hij is actief in meerdere sectoren bij ICT-doorlichtingen, procesverbeteringen, pakketselecties en pakketimplementaties. Vooral de meer complexe projecten met vele belanghebbenden hebben zijn interesse. Opdrachtgevers herkennen vooral Gerrit’s analytische vaardigheden, zijn energie, zijn oog voor onderlinge verhoudingen in organisaties en zijn overtuigingskracht.

Vanuit zijn directierol binnen Skopos richt hij zich tevens op strategie, kennisontwikkeling en de interne organisatie van Skopos.