Onze Skopos aanpak PLM

De Skopos methodiek

De Skopos aanpak PLM

Skopos onderscheidt zich van andere PLM-specialisten door de strategische Skopos aanpak van het PLM-vraagstuk. Naast specialistische PLM-kennis  hebben wij uitgebreide kennis van alle logistieke processen en bijbehorende business software systemen. Daarom zijn wij in staat te kijken naar het grote geheel. Engineering behoort geen geïsoleerd eiland binnen het bedrijf te zijn, maar de start van het totale voortbrengingsproces. Met andere woorden, zonder goede start komt er geen goed eindresultaat.

Wat is PLM?

Product lifecycle management (PLM) is het proces van het beheer van de volledige levenscyclus van een product. Van idee via technisch ontwerp en fabricage, naar gebruik en service bij de klant in het veld. PLM integreert mensen, data, processen en bedrijfssystemen en zorgt voor een productinformatie ruggengraat voor bedrijven.

Wat biedt Skopos u?

De Skopos aanpak PLM helpt u bij het definiëren van uw PLM-Strategie. Daarnaast helpen wij bij het selecteren en implementeren van een PLM-Systeem. Hiertoe hebben wij de onderstaande diensten ontwikkeld. Onze diensten zijn:
 
Skopos aanpak PLM

PLM Pressure Cooker

Vraagt u zich af of uw engineeringsprocessen optimaal verlopen? Wordt uw productdata gedurende de productlevenscyclus optimaal beheerd? Heeft u duidelijk in beeld welke productdata er allemaal door uw bedrijf stroomt en hoe dit precies gebeurt?
 
De Pressure Cooker is bij uitstek een manier om tegen geringe kosten en in korte tijd de belangrijkste pijnpunten in uw processen, ondersteunende ICT-applicaties en organisatie bloot te leggen. In korte tijd definiëren we uw belangrijkste uitdagingen in uw (PLM-)processen, het IT-landschap en uw organisatie.
 
Aan de hand van interviews en workshops krijgen we een grondig beeld van hoe uw productdata-systematiek in elkaar zit, waar u naartoe wilt met uw productdata en welke kansen er voor u liggen. Het opgeleverde rapport inclusief een concreet actieplan vormt een basis voor een goede PLM-strategie.
 
Het resultaat van deze workshop(s) en interviews is een interactieve presentatie. Hierin staan de knelpunten en verbeterkansen van uw organisatie. Wij presenteren een eerste PLM-Strategie op hoofdlijnen, inclusief een prioriteringsvoorstel.

PLM Strategie

Met een heldere visie op het gebied van PLM ben je als bedrijf in staat om uw productontwikkeling en beheer gestructureerd te verbeteren. Middels workshops met directie en management wordt de PLM-Strategie en PLM-Roadmap uitgewerkt, waarmee uw bedrijf voor meerdere jaren de gewenste PLM-richting krijgt.
 
Het resultaat is een uitgewerkte PLM strategie inclusief roadmap voor een afgesproken periode.

PLM Proces- & Informatieanalyse

Uitgaande van een duidelijke strategie en prioritering volgt een PLM proces- & informatieanalyse, inclusief vaststelling van configuratie management behoeften. Deze proces- & informatieanalyse voeren we uit door middel van interactieve workshops met de kerngebruikers in uw organisatie. Dit vergroot het draagvlak voor de verbeteringen en de PLM-implementatie. Wij ontwikkelen uw medewerkers tot procesdenkers omdat dit cruciaal is voor een goed PLM-project.
 
Het resultaat is een document, waarin opgenomen de procesbeschrijvingen van de toekomstige situatie, de informatiebehoeften, een gap/fit analyse met de huidige situatie en een programma van eisen m.b.t. PLM. Daarnaast een enthousiaste organisatie die staat te trappelen om zelf aan de verbeteringen te mogen gaan werken.

Pakketselectie

Samen met u stellen wij op basis van de proces- & informatieanalyse een offerte-aanvraag en een demonstratiecase op. Tevens komen wij snel tot een short list van geschikte leveranciers en pakketten. De leveranciers geven hun demonstratie aan de hand van deze demonstratiecase. Vervolgens beoordelen wij de leveranciers en hun informatiesystemen op alle belangrijke aspecten: van functionaliteit tot gebruikersvriendelijkheid, op de technologie, continuïteit én de kosten. Maar ook op de “klik” met de leverancier, de implementeerbaarheid en de beheerbaarheid van het pakket.
 
Het resultaat is een selectie van een voorkeurleverancier inclusief een complete offerte voor de gerelateerde kosten.

Contractering

Het contracteren van nieuwe business-software is voor de meeste bedrijven geen dagelijkse routine. Tegenover een gelouterde leverancier trekt u hierdoor commercieel al snel aan het kortste eind. Skopos kan u helpen tot een goed contract te komen. Een goed contract is een wederzijdse commitment en elimineert veel risico’s in de implementatie.
 
Het resultaat is een contract met de voorkeurleverancier voor de levering van PLM-software en de uitvoering van de implementatie

Implementatiebegeleiding

Het implementeren van nieuwe PLM-software vraagt veel van een bedrijf. Het traject is kostbaar, complex, risicovol en onbekend terrein voor de meeste bedrijven. Wij gidsen u door dit traject, waardoor u uw doelen realiseert binnen budget en tijd. Met een projectmanager en solution architect (soms verenigd in één persoon, afhankelijk van uw situatie) houdt u procesmatig én inhoudelijk grip op de PLM-implementatie.
 
Het resultaat is een goede begeleiding van het implementatietraject aan de zijde van de klant

Optimalisatie

Skopos helpt u met het opstellen en uitvoeren van een optimalisatieplan, waarmee het volledige rendement uit uw investering kan worden gehaald. Een PLM-optimalisatie leent zich bij uitstek voor een gefaseerde aanpak. Dit levert u, stap voor stap, concrete resultaten op waar uw bedrijf direct van profiteert.
 
Het resultaat is een goede begeleiding van het optimalisatieproces onderbouwd door een compleet optimalisatieplan.

Meer weten?

Als ons verhaal bij u past, neem dan contact met ons op. Of stel direct uw vraag aan Gerrit Vixseboxse of Ruud Haring.

Contactgegevens

Skopos Rendementbouwers
Beukweg 73
7556 DD Hengelo
T (085) 7731 831
E info@skopos.nl