Onderzoek business-software: lees de whitepaper

Hoe kijkt men binnen het Nederlandse industriële bedrijfsleven aan tegen ERP-software en andere veelgebruikte business-software? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft Skopos Rendementbouwers onderzoek gedaan onder in totaal 370 Nederlanders die werken binnen de industriële sector. De resultaten zijn vanaf nu als whitepaper beschikbaar.

In elke fase van de levenscyclus van ERP- en andere business-software liggen kansen om bedrijfsprocessen te optimaliseren en de concurrentiepositie te versterken. Pakken industriële bedrijven deze kansen wel? Onze onderzoeksresultaten schetsen een helder beeld. Ook wordt duidelijk of het management van deze bedrijven zich wel voldoende bewust is van de kansen en risico’s op het gebied van software.

Meer weten over de onderzoeksresultaten, onze conclusies en wat deze uitkomsten zeggen over de kansen voor uw bedrijf? Lees dan de whitepaper ‘Business-software: goed gereedschap of rem op de organisatie?’