Haal het onderste uit de kan, doe nu de business-softwarescan.

Business-softwarescan: direct inzicht in hoe uw bedrijf er voor staat.

Velen van u hebben de whitepaper‘Business-software: goed gereedschap of rem op de organisatie?’ gelezen.

‘De whitepaper beschrijft onder andere dat in elke fase van de levenscyclus van ERP- en andere business-software kansen liggen om bedrijfsprocessen te optimaliseren en de concurrentiepositie te versterken. Pakken industriële bedrijven deze kansen wel? Onze onderzoeksresultaten schetsen een helder beeld. Ook wordt duidelijk of het management van deze bedrijven zich wel voldoende bewust is van de kansen en risico’s op het gebied van software.

Bent u benieuwd hoe uw eigen organisatie ervoor staat? Vul de scan in. U ziet direct in welke fase van de levenscyclus van ERP- en andere business-software uw bedrijf zich bevindt. Tevens krijgt u advies hoe te handelen om het onderste uit de kan te halen met uw business-software.