Nicole Jansen

Nicole Jansen is sinds maart 2013 werkzaam binnen Skopos. Zij heeft 23 jaar ervaring in de zorgsector. Hier heeft zerp selectie, Nicoleij verschillende functies bekleed: onder meer gespecialiseerd verpleegkundige, voorzitter Ondernemersraad, adviseur en ambtelijk secretaris van een verpleegkundige adviesraad.

Na haar studie bedrijfskunde is zij werkzaam geweest als leidinggevende op poliklinieken en verpleegafdelingen. De laatste twee jaar heeft zij deze functie bekleed binnen de ICT afdeling. Dit maakt dat zij een brede kennis heeft binnen de zorgwereld. Daarnaast communiceert zij makkelijk met mensen in alle lagen binnen een organisatie en kan daarin een verbindende factor zijn.

e-mail: nicole.jansen@skopos.nl
tel:06 1301 6852