Lost u wel het juiste probleem op?

Vele organisaties stellen ons een vraag over ICT, vanuit de vooronderstelling dat de software niet goed zou werken. Ze hebben dus niet (meer) de open blik om na te denken over de timmerman die wellicht niet erg goed met zijn gereedschap om gaat.

Als er geklaagd wordt over ICT, dan is niets makkelijker om met de wolven in het bos mee te huilen, en te klagen over de software of hardware die zich niet kan verweren tegen alle kritiek. Of klagen tegen de leverancier, hetgeen snel ontaardt in een welles-nietes discussie tussen twee zeer partijdige partijen.

Vaak blijkt een ICT probleem een vraagstuk met vele gezichten. Gebrekkige processen, slecht gedefinieerde of verouderde informatiebehoeften, matige ICT discipline of scholing, en ga zo maar door. De menselijke kant van ICT lijkt een zachte factor, maar blijkt de meest weerbarstige. Dezelfde software functioneert voor het ene bedrijf perfect, en veroorzaakt in het andere bedrijf een faillissement. Rara, hoe kan dat toch?

Een goede en gedragen probleemstelling komt tot stand door vanuit de symptomen samen toe te werken naar een gedegen probleemanalyse, waarin ook zelfkritiek van managers en gebruikers een rol mag (moet) hebben.

Een zorgvuldig proces van analyse leidt tot een juiste probleemstelling. Hiermee lost u dus niet het verkeerde maar het juiste probleem op!