Kritische bedrijfsprocessen:

Wat zijn kritische bedrijfsprocessen en wat niet? Een pragmatische werkdefinitie die Skopos hanteert, geeft de volgende indeling:

  • Processen die belangrijk zijn voor het huidige en toekomstige succes van het bedrijf: de processen achter de zogenaamde ‘unique selling points’. Bijvoorbeeld een uitstekend proces om klantwensen te vertalen naar productspecificaties. Of een zeer goede klantservice.
  • Processen die snel om verbetering vragen, omdat het bedrijf hier risico loopt om door de ondergrens heen te zakken. Bijvoorbeeld een slechte leverbetrouwbaarheid, of te weinig inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde winstmarges.
  • Processen waar ERP-systemen het nog steeds moeilijk mee hebben en die raken aan ‘de randen van ERP’. Projectadministratie, service management, kwaliteitsmanagement en klantdashboards zijn hier een paar voorbeelden van. En in zijn algemeenheid is ERP van oudsher minder sterk in de zogenaamde unhappy flows: processen met technische of logistieke wijzigingen gedurende de orderafhandeling.

Bovenstaande kritische processen krijgen meer aandacht in de Blauwdruk, terwijl de andere processen juist minder aandacht krijgen bij de selectie. Natuurlijk zijn deze wel weer onderdeel van contractering en implementatie, maar voor de niet-kritische processen wil je dan graag gebruik maken van vooringerichte modules of implementatie templates. Hier geef je dan de ERP-leverancier wat meer het voortouw.