Werk nu met subsidie aan DUURZAME INZETBAARHEID binnen uw bedrijf!

Van 19 oktober tot en met 13 november 2015 geeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. De regeling biedt de mogelijkheid om in uw organisatie een project op te starten rondom dit onderwerp, gebruikmakend van een externe adviesorganisatie.  Skopos Rendementbouwers werkt samen met u aan duurzame inzetbaarheid.

Beschikbaar subsidiebedrag
De ESF subsidie financiert tot 50% van de advieskosten met een maximale subsidie van € 10.000. Toekenning gebeurt op basis van een inhoudelijke toetsing en zolang het beschikbare totaalbudget voor deze subsidieronde niet op is.

Werknemers zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij nu én in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De Skopos-methode vertelt het al: optimale informatievoorziening gaat niet alleen over ICT, maar vooral over bedrijfsprocessen, organisatie en ontwikkeling van competenties. Skopos weet hoe de onderstaande ESF-thema’s samenhangen met het gebruik van informatiesystemen in uw bedrijf. Bruikbare thema’s zijn bijvoorbeeld:

  • een bedrijfsdoorlichtingeu-embleem_esf
  • het bevorderen van de leercultuur voor werknemers
  • het aanpassen van de organisatie van het werk
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit
  • het bevorderen van flexibele werkcultuur

 

Kijk waar de mogelijkheden liggen voor uw organisatie; duurzame inzetbaarheid is een ruim begrip.

Vóór 14 november 2015 dient u zich te registreren en de aanvraag voor te bereiden. U heeft een duidelijke projectvoorstel en ondertekende offerte voor adviesdiensten nodig. Om u op weg te helpen hebben wij hier voor u een invullijst voor het aanvragen van ESF subsidies. Mocht het nodig zijn dan kunnen en willen wij u hierbij graag helpen.

Twijfelt u of aanvragen passen binnen de criteria van de regeling? Is het handig om het project samen te formuleren? Neem snel contact op met Skopos!

Meer informatie gewenst?
Wil u meer weten over de mogelijkheden ten aanzien van de ESF-subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Elize Hulscher, bereikbaar via tel nr. 06 54727097 of via e-mail: elize@skopos.nl