Skopos project: “Het nieuwe werken 3.0” mede mogelijk gemaakt door het ESF

Het Skopos project: “Het nieuwe werken 3.0” wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ESF (Europees Sociaal Fonds)

Onze visie wordt gekenmerkt door het creëren van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, de eigen Skopos organisatie en de medewerkers zelf. In dit project werken we samen aan persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij Skopos de optimale arbeidsomstandigheden inricht om duurzame inzetbaarheid te realiseren en waarbij de medewerkers inzicht krijgen in hun eigen talenten en ontwikkelpunten. En in de talenten en ontwikkelpunten van hun collega’s. Een verrijking die het sociale klimaat, de bedrijfscultuur, persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van de medewerkers ten goede komt.

Het resultaat is dat de medewerkerstevredenheid binnen Skopos verbetert en de medewerkers meer intrinsieke motivatie krijgen voor hun werk. En tevreden medewerkers dragen meer bij aan klanttevredenheid. Op de langere termijn resulteert dit in (zelf)ontwikkelende, ondernemende, gemotiveerde medewerkers die gezonder zijn/ blijven en betere advies en projectbegeleiding leveren aan hun opdrachtgevers. Het project eindigt met een aanbeveling voor duurzame vervolgstappen die ingebed worden in de cultuur van de organisatie.

Hiernaast zijn er nog aan aantal projecten die wij uitvoeren bij onze klanten, inzake duurzame inzetbaarheid, die mede gefinancierd worden door het ESF.