Disclaimer

Op het gebruik van deze Website www.skopos.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze Website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik voor informatie

Skopos adviesgroep B.V. streeft ernaar op deze Website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks staat Skopos adviesgroep B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. Skopos adviesgroep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de Website en evenmin voor het niet goed functioneren van de Website. Een relatie tussen Skopos adviesgroep B.V. en de gebruiker van de Website kan niet zomaar ontstaan op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail.

E-mail

Tijdige ontvangst van e-mails kan niet worden gegarandeerd. Skopos adviesgroep B.V. kan niet garanderen dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. De veiligheid van het e-mail verkeer kan ook niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Wanneer u zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Skopos adviesgroep B.V. correspondeert, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze Website bevat hyperlinks naar Websites van derden. Skopos adviesgroep B.V. heeft geen invloed op Websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Skopos adviesgroep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van Websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Skopos adviesgroep B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Skopos adviesgroep B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.